Milutinović D., Brašanac D., Matijašević D.
Klinika „Perfekta“ – Zemun
** Institut za patologiju, Medicinski fakultet Beograd
Silikonski granulom u dojci nastao posle inaparentne rupture proteze može da imitira benigni ili maligni tumor.
Prikaz slučaja potvrđuje naš stav da svaki palpabilni tumor u dojci ili tumor vidljiv mamografski treba u celini odstraniti radi histološke verifikacije.

U 35-ogodišnje žene sa tri puta ugrađivanim silikonskim protezama u obe dojke obavljen je klinički, mamografski i histološki pregled odstranjenog tumora iz leve, deformisane dojke, prilikom zamene proteza. Anamnestički, tumorska promena se pojavila pri samopregledu kratko vreme nakon prve zamene proteza, polako se povećavajuci, uz prateće bolove u dojci.

Kliničkim pregledom, u spoljašnjem gornjem kvadrantu leve dojke, pipala se promena izmedu kože i proteze, velicine 3×2 cm, elastične konzistencije, neravne površine, fiksirana za kožu, slobodno pokretna prema podlozi, bolna na dodir.

Mamografski nalaz je prikazao da su ugrađene proteze na svom mestu, retroglandularno, odnosno na fasciji velikog grudnog misića. U parenhimu dojke nisu viđene promene koje su kliničkim pregledom nađene.

Intraoperativno, nakon odstranjenja trećeg para silikonskih proteza, koje su makroskopski bile neoštecenog omotača, u celini je odstranjeno tumorsko tkivo sa okolnim zdravim parenhirnom, i poslato na patohistoloski pregled.
Patohistoloski nalaz je pokazao da se radi o silikonskom granulomu, koji je na svojoj periferiji, izolovano gledano, imitirao liposarkom.

Zaključak: Kod ugrađenih silikonskih proteza i nalaza mekotkivnog tumora uvek treba uraditi klinicki, mamografski i magnetno rezonantni pregled dojki kako bi se utvrdila moguća ruptura proteze kod simptomatske dojke. Tumorsku promenu treba odstraniti u celini i histoloski pregledati. Aspiracionu biopsiju ne treba raditi jer histološki nalaz uzorka moze da prevari i da benignu promenu granulomskog tipa oglasi za maligni tumor-liposarkom.

RAS, Volumen 12, Supplement 1:1-128 2003